Niewystarczające przygotowanie warsztatowe, brak umiejętności pracy w zespole, nieznajomość realiów branży – to tylko niektóre z problemów, z jakimi borykają się firmy działające w obszarze animacji filmowej i efektów specjalnych, gdy szukają pracowników. Sytuację zmienić ma pierwsza w Polsce kompleksowa strategia edukacji dla animacji, która powstała z inicjatywy łódzkiej firmy MOMAKIN. Dokument zaprezentowany dziś na Uniwersytecie Łódzkim będzie konsultowany podczas najważniejszych branżowych wydarzeń w Polsce, by finalnie stanowić podstawę do rozmów m.in. z ministerstwem edukacji i nauki na temat komplementarnego systemu szkolnictwa, w którym obok szkół artystycznych pojawią się ośrodki profesjonalizacyjne.

W sektorze animacji i efektów specjalnych tkwi ogromny potencjał. To rosnący sektor gospodarki i szansa dla polskiej branży kreatywnej. Na przeszkodzie w jego rozwoju stoi często brak pracowników o praktycznych umiejętnościach zawodowych, ważnych z punktu widzenia przedsiębiorców tej branży. Do tego dochodzi niekorzystny wizerunek branży jako miejsca pracy, zorientowanie twórców na pracę indywidualną czy zbyt mała liczba dostępnych inicjatyw edukacyjnych.

– Młodym twórcom, którzy kończą szkoły artystyczne, brakuje często umiejętności warsztatowych czy pracy w zespole. To wynik pewnych rozbieżności między programem zajęć a potrzebami rynku pracy. Stąd pomysł na stworzenie ramy, która pozwoli określić kierunki dla komplementarnego rozwoju polskiej edukacji i pomoże usprawnić jej działanie – wyjaśnia Paulina Zacharek z MOMAKIN, pomysłodawczyni Strategii edukacji dla animacji.

Wspomniana luka między wiedzą wyniesioną z uczelni a potrzebami pracodawców to ogromna bolączka rynku pracy. W systemie edukacji brakuje wyposażenia studentów w konkretne umiejętności zawodowe, które są pożądane na rynku pracy.

Stąd idea sfinansowanej ze środków norweskich i zainicjowanej przez MOMAKIN pierwszej kompleksowej krajowej strategii edukacji, która ma pokazać prawdziwy stan kształcenia zawodowego dla potrzeb animacji filmowej i efektów specjalnych. W przyszłości ma przynieść rozwiązania, które pomogą dostosować model przygotowania zawodowego do faktycznych potrzeb rynku i zwiększyć liczbę pracowników o konkretnych umiejętnościach, poszukiwanych przez krajowe i światowe studia.

To pierwszy tego typu dokument w Polsce, umożliwiający obiektywną, wszechstronną i dogłębną ocenę faktycznego stanu kształcenia zawodowego w branżach animacji filmowej i efektów specjalnych. Do udziału w opracowaniu dokumentu MOMAKIN zaprosił badaczy z Uniwersytetu Łódzkiego, a także Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji i norweskie studio animacji Trollfilm.

– Dzięki zaproszeniu do rozmów różnych grup interesariuszy udało się zachować wielokierunkowe spojrzenie. Przeprowadzone przez nas badanie potwierdziło, że konieczny jest dalszy rozwój i doskonalenie kompetencji, których oczekują przedstawiciele branży. Kluczem do sukcesu będzie z pewnością zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorem uczelni i przedsiębiorców – mówi prof. Piotr Sitarski, partner projektu z Uniwersytetu Łódzkiego.

Głównym celem opracowanej strategii jest rozwój i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pracowników w branżach animacji filmowej i efektów specjalnych w Polsce, przez podniesienie jakości i stopnia dopasowania kształcenia zawodowego do aktualnych potrzeb branży. Określa ona uwarunkowania rozwojowe w zakresie kształcenia, wizji oraz cele strategiczne i operacyjne, a przede wszystkim wskazuje kierunki działań gwarantujących rozwój zawodowy pracowników z tej branży, w taki sposób, aby ich umiejętności zawodowe stanowiły odpowiedź na realne i aktualne potrzeby rynku pracy.

By usprawnić działanie i ułatwić rozwój branży konieczne będzie stworzenie sieci szkół kształcących w zakresie odpowiednich kompetencji. Potrzebny będzie też ośrodek, który będzie pomagać w szkoleniu kadry. Ważna będzie zmiana modelu nagród konkursowych, rozszerzona o nagrody zespołowe czy uwzględnienie umiejętności pracy zespołowej w edukacji pozaformalnej. A to tylko niektóre z wniosków płynących ze strategii.

Inicjatorem projektu jest MOMAKIN, partnerami są Uniwersytet Łódzki – Wydział Filologiczny oraz Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych, a także Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji (SPPA) i Trollfilm AS.

Projekt „Opracowanie krajowej strategii rozwoju szkolnictwa branżowego dla przemysłów animacji filmowej i efektów specjalnych na lata 2023-2030″ korzysta z dofinansowania o wartości 85 928,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

__

MOMAKIN łączy świat twórców filmów animowanych z międzynarodowym rynkiem produkcji, dystrybucji i promocji. Specjalizuje się w zakresie projektów w stop motion. Wspiera animacje na każdym etapie ich rozwoju: od planowania i finansowania po dystrybucję. Prowadzi agencję talentów, inicjuje i realizuje projekty filmowe w Polsce i na świecie. Zajmuje się edukacją i profesjonalizacją branży filmowej. Jest organizatorem ANIMARKT Stop Motion Forum – jedynego na świecie wydarzenia branżowego poświęconego animacji poklatkowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here